Finanstilsynets Underagentregister

Underagentvirksomheden eller administrationsselskabets navn registreres i alfabetisk rækkefølge. Der er for hver virksomhed angivet adresse og CVR- nr. Der er for hver underagentvirksomhed eller administrationsselskab angivet navn, adresse, CVR-nr. eller eventuelt registreringsnummer på de forsikringsagentvirksomheder eller administrationsselskaber samt forsikringsselskaber, der er indgået aftale med om salg af forsikringsprodukter.For hver underagentvirksomhed eller administrationsselskab angives tillige navn på den eller de for forsikringsformidlingen ansvarlige person/er. data findes på http://www.finanstilsynet.dk/sw12101.asp

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
Source http://www.finanstilsynet.dk/sw12101.asp
Author Offentlige data i spil - initiativet
Maintainer Bergthor Skulason
categories []