Schéma XSD

URL: http://www.mpsr.sk/datasety/eooppu_2012.xsd

There is no description for this resource

From the dataset abstract

MPRV SR má povinnosť viesť evidenciu vydaných osvedčení podľa § 25a ods.11 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,...

Source: Evidencia osvedčení o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav

No preview available.
No handler defined for data type: xsd.

Additional Information

Field Value
Last updated August 22, 2013
Created February 14, 2013
Format xsd
License No License Provided
createdover 3 years ago
formatxsd
id89184c9c-eb52-4672-a051-4349cceb1e8a
last modifiedover 2 years ago
position1
resource group id06409026-67cc-471e-b45e-6b33951d839f
resource typefile
revision id19ab7640-0f0e-48da-a413-067c05dc4def
size986 bytes
stateactive