Evidencia cirkevných právnických osôb

URL: http://www.culture.gov.sk/extdoc/4426/EVIDENCIA_CNS

Zoznam evidovaných subjektov je vedený v štruktúre: názov subjektu, adresa sídla, označenie štatutárneho orgánu, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, do ktorej daný subjekt patrí, dátum zaevidovania, dátum vyradenia z evidencie.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated August 22, 2013
Created May 6, 2013
Format CSV
License No License Provided
can be previewed1
createdover 2 years ago
formatCSV
id9d616e22-ac0f-47ec-b56e-c765b61cffaf
last modifiedover 2 years ago
resource group id6c35b74d-82dd-4c56-8880-693f57581c87
resource typefile
revision idbf796f86-7d31-4891-be95-f996828fa5ba
size61 KiB
stateactive