Environmentálne záťaže

Geopriestorové údaje (bodovej reprezentácie umiestnenia environmentálnych záťaží, sanovaných resp. rekultivovaných lokalít) a základným atribútovým údajov administratívneho zdroja Informačného systému environmentálnych záťaží ( http://envirozataze.enviroportal.sk/ ).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Slovenská agentúra životného prostredia
Maintainer Slovenská agentúra životného prostredia