Dotacje podmiotowe

Wydatki budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu. W przypadku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tego rodzaju dotacje udzielane są podmiotom takim jak: - instytucje kultury - instytucje filmowe - wyższe szkoły artystyczne - niepubliczne szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze Źródło: http://www.mkidn.gov.pl/

Data and Resources

Additional Info

Field Value