Raportare execuţia bugetului general consolidat

Situaţia execuţiei decadale a principalelor bugete ce compun bugetul general consolidat

Data and Resources

Additional Info

Field Value