Dane dotyczące działalności ustawowej KRUS

Statystyki dotyczące ustawowej działalności KRUS, w szczególności w zakresie płatników składek, ubezpieczonych, świadczeniobiorców, świadczeń z ubezpieczeń społecznych rolników. Źródło: https://danepubliczne.gov.pl

Data and Resources

Additional Info

Field Value