Terminología Abierta. Términos normalizados

6.516 fichas conceptuales. Denominaciones en catalán, castellano, francés, inglés, alemán y nombre científico. Publicación: 21/12/2005

6.516 fitxes conceptuals. Denominacions en català, castellà, francès, anglès, alemany i nom científic. Publicació: 21/12/2005

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.termcat.cat/productes/toberta.htm#TO_TN
Author TERMCAT, Centre de Terminologia
Maintainer TERMCAT, Centre de Terminologia
Version Desconocida
date_updated 2010-11-03
editor TERMCAT, Centre de Terminologia
subject_ca Llengua. Comunicació
subject_es Lengua. Comunicación
title_ca Terminologia Oberta. Termes normalitzats