Cykelstativer

Cykelstativer som kommunen drifter i Københavns Kommune.

Registreringen af cykelstativer omfatter også privat driftede stativer.

I 2011 blev der foretaget en totalregistrering af alle cykelstativer for at ajourføre det allerede eksisterende datasæt. Ændringer i cykelstativerne registreres på grundlag af nye projekttegninger samt beordringer, for de offentligt driftede stativers vedkommende. Privat opstillede stativer bliver registreret på grundlag af en tilladelse til opstilling.

Der kan forekomme stativer i datasættet som ikke er opstillet i virkeligheden (og omvendt).

Data and Resources

Additional Info

Field Value