Adressen PABO

De adresgegevens zijn afkomstig uit BRIN (Basisregistratie Instellingen). Instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor een goede registratie in BRIN. Alleen de bekostigde instellingen zijn opgenomen. De X-Y-coördinaten zijn afkomstig van het bedrijf “Geodan”. De gegevens worden elke vier weken vernieuwd.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://ode.cfi.nl/EtalageBestand.aspx?Bestandsnaam=A_PABO&SectorCode=HO
Author Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
Maintainer Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
Algemene toelichting http://ode.cfi.nl/default.aspx
Contact formulier http://ode.cfi.nl/Contact.aspx