10. BVE Gediplomeerden per instelling, type mbo, niveau, kwalificatie, sector, bedrijfstak, kenniscentrum, geslacht - Ministerie van OCW

Het aantal mbo gediplomeerden per instelling, geslacht, type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), kwalificatieniveau, kwalificatie, sector, bedrijfstak en kenniscentrum over de afgelopen 5 jaren.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Mbo/datasets/Onderwijsdeelnemers/Onderwijsdeelnemers/mbo_deelname12.asp
Maintainer Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"