08. BVE Deelnemers per sector, bedrijfstak, kwalificatie, type mbo, en verblijfsjaren aan de instelling-opleiding - Ministerie van OCW

Het aantal mbo deelnemers per sector, bedrijfstak, opleiding, type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), en verblijfsjaar aan de instelling-opleiding over de afgelopen 5 jaren.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Mbo/datasets/Onderwijsdeelnemers/Onderwijsdeelnemers/mbo_deelname8.asp
Maintainer Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"