05. BVE Deelnemers per woonprovincie, sector, bedrijfstak, type mbo, niveau, leeftijd - Ministerie van OCW

Het aantal mbo deelnemers per woonprovincie, sector, bedrijfstak, type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), kwalificatieniveau en leeftijdscategorie over de afgelopen 5 jaren.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Mbo/datasets/Onderwijsdeelnemers/Onderwijsdeelnemers/mbo_deelname5.asp
Maintainer Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"