03. BVE Deelnemers per instelling, geslacht, type mbo, niveau, kwalificatie, sector, bedrijfstak, kenniscentrum - Ministerie van OCW

Het aantal mbo deelnemers (man, vrouw, totaal) per instelling, kwalificatie, niveau, type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), sector, bedrijfstak en bijhorend kenniscentrum over de afgelopen 5 jaren.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/bve/datasets/Onderwijsdeelnemers/Onderwijsdeelnemers/mbo_deelname3.asp
Maintainer Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"