02. VO Adressen alle vestigingen - Ministerie van OCW

De adresgegevens van zowel hoofd- als nevenvestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Voortgezet_onderwijs/datasets/adressen/Adressen/02allevestigingen.asp
Maintainer Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"