03. HO Aantal hbo ingeschrevenen naar opleidingsvorm (binnen domein soort ho) - Ministerie van OCW

Het aantal hbo ingeschrevenen (studenten) naar opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal onderwijs). Het gaat om het aantal ingeschrevenen in het laatst beschikbare studiejaar. De gegevens staan weergegeven per instelling, bevoegd gezag, croho onderdeel, plaatsnaam, gemeente en provincie.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Zdroj http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Hoger_onderwijs/datasets/default.asp
Správce Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"
harvest_object_id 851df7db-f1c4-417c-90f6-d2b31def7279
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_title Overheid.nl