04. VO Leerlingen per bestuur en denominatie (vavo apart) - Ministerie van OCW

Het aantal leerlingen per bevoegd gezag (schoolbestuur) en denominatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere leerlingen en leerlingen uitbesteed aan het volwassenenonderwijs (zgn. ‘Rutte leerlingen’).

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Font http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/voortgezet_onderwijs/datasets/leerlingen/Leerlingen/vo_leerlingen4.asp
Mantenidor Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"
harvest_object_id cba6f32d-3ddf-4058-9b12-e04b963bbc0e
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_title Overheid.nl