История

Ревизия Печат за времето (Timestamp) Автор Журнално съобщение
2cc8d9... May 16, 2014, 07:57 Harvester Daemon REST API: Update object proyecto-aporta-id_626
d287e9... April 2, 2013, 23:44 Harvester Daemon REST API: Update object proyecto-aporta-id_626
245fc7... June 14, 2011, 12:02 Harvester Daemon REST API: Create object None
12dc9a... June 14, 2011, 12:02 Harvester Daemon REST API: Create object proyecto-aporta-id_626