История

Ревизия Печат за времето (Timestamp) Автор Журнално съобщение
75d33f... February 6, 2014, 10:23 Harvester Daemon REST API: Update object ni-116-proportion-of-children-in-poverty
6d852e... April 3, 2013, 06:48 Harvester Daemon REST API: Update object ni-116-proportion-of-children-in-poverty
f1219e... June 13, 2011, 19:46 Harvester Daemon REST API: Create object None
dbe30e... June 13, 2011, 19:46 Harvester Daemon REST API: Create object ni-116-proportion-of-children-in-poverty