История

Ревизия Маркер за дата и час Автор Съобщение в лог-файл
75d33f... февруари 6, 2014, 10:23 Harvester Daemon REST API: Update object ni-116-proportion-of-children-in-poverty
6d852e... април 3, 2013, 06:48 Harvester Daemon REST API: Update object ni-116-proportion-of-children-in-poverty
f1219e... юни 13, 2011, 19:46 Harvester Daemon REST API: Create object None
dbe30e... юни 13, 2011, 19:46 Harvester Daemon REST API: Create object ni-116-proportion-of-children-in-poverty