История

Ревизия Маркер за дата и час Автор Съобщение в лог-файл
8a584b... февруари 7, 2014, 02:09 Harvester Daemon REST API: Update object ni-073b-achievement-at-level-4-or-above-in-both-english-and-maths-at-key-stage
f5a22d... април 3, 2013, 07:47 Harvester Daemon REST API: Update object ni-073b-achievement-at-level-4-or-above-in-both-english-and-maths-at-key-stage
a52f37... юни 13, 2011, 19:42 Harvester Daemon REST API: Create object None
4b15bf... юни 13, 2011, 19:42 Harvester Daemon REST API: Create object ni-073b-achievement-at-level-4-or-above-in-both-english-and-maths-at-key-stage