История

Ревизия Печат за времето (Timestamp) Автор Журнално съобщение
6083db... March 2, 2014, 07:28 Sean Hammond REST API: Update object
bc7818... February 28, 2014, 09:43 Harvester Daemon REST API: Update object migration-applications-standards
55288e... February 9, 2014, 10:45 Sean Hammond REST API: Update object
b86d6c... February 5, 2014, 14:20 Harvester Daemon REST API: Update object migration-applications-standards
6cc7ec... August 22, 2013, 23:15 publicdata.eu REST API: Update object
d3150d... May 5, 2013, 05:32 Sean Hammond REST API: Update object
0521bb... April 3, 2013, 05:04 Harvester Daemon REST API: Update object migration-applications-standards
145394... January 19, 2013, 16:34 Sean Hammond REST API: Update object
dd4559... March 15, 2012, 17:39 Harvester Daemon REST API: Create object migration-applications-standards