История

Ревизия Маркер за дата и час Автор Съобщение в лог-файл
4f5217... юни 13, 2011, 17:57 Harvester Daemon REST API: Create object cotations-des-bovins-maigres-en-auvergne
3a4301... юни 13, 2011, 17:14 Harvester Daemon REST API: Create object cotations-des-bovins-maigres-en-auvergne
98f49e... юни 13, 2011, 16:32 Harvester Daemon REST API: Create object cotations-des-bovins-maigres-en-auvergne