История

Ревизия Маркер за дата и час Автор Съобщение в лог-файл
384617... януари 28, 2014, 06:47 Harvester Daemon REST API: Update object bis-economics-paper-10a-manufacturing-in-uk
6a461a... август 24, 2013, 03:01 publicdata.eu REST API: Update object
c76e6d... април 3, 2013, 02:07 Harvester Daemon REST API: Update object bis-economics-paper-10a-manufacturing-in-uk
ff675d... юни 14, 2011, 18:03 Harvester Daemon REST API: Create object bis-economics-paper-10a-manufacturing-in-uk
c28261... юни 13, 2011, 18:33 Harvester Daemon REST API: Create object None
20f132... юни 13, 2011, 18:33 Harvester Daemon REST API: Create object bis-economics-paper-10a-manufacturing-in-uk