История

Ревизия Маркер за дата и час Автор Съобщение в лог-файл
be976b... август 23, 2013, 13:12 publicdata.eu REST API: Update object
c5c021... януари 23, 2012, 16:41 Harvester Daemon REST API: Create object None
e8cfa5... август 8, 2011, 08:05 Harvester Daemon REST API: Create object None
e5a525... август 8, 2011, 08:05 Harvester Daemon REST API: Create object asyl-at-2009
4afacc... юни 14, 2011, 17:59 Harvester Daemon REST API: Create object asyl-at-2009
6c8a2b... юни 14, 2011, 12:03 Harvester Daemon REST API: Create object None
2c0e1e... юни 14, 2011, 12:03 Harvester Daemon REST API: Create object asyl-at-2009