История

Ревизия Печат за времето (Timestamp) Автор Журнално съобщение
4e7648... May 25, 2014, 06:01 Sean Hammond REST API: Update object 01-vo-adressen-hoofdvestigingen--ministerie-van-ocw
161268... May 23, 2014, 09:42 publicdata.eu REST API: Update object 01-vo-adressen-hoofdvestigingen--ministerie-van-ocw
9fe3eb... January 26, 2014, 13:14 Sean Hammond REST API: Update object
24beca... January 26, 2014, 13:10 Sean Hammond REST API: Update object
731542... January 24, 2014, 01:59 publicdata.eu REST API: Update object 01-vo-adressen-hoofdvestigingen--ministerie-van-ocw
258099... January 12, 2014, 11:03 Sean Hammond REST API: Update object
5dd1af... January 12, 2014, 11:00 Sean Hammond REST API: Update object
914690... January 9, 2014, 09:56 publicdata.eu REST API: Update object 01-vo-adressen-hoofdvestigingen--ministerie-van-ocw
d8321a... November 3, 2013, 07:07 Sean Hammond REST API: Update object
e8a7c6... November 3, 2013, 07:06 Sean Hammond REST API: Update object
368d8e... October 31, 2013, 19:15 publicdata.eu REST API: Update object 01-vo-adressen-hoofdvestigingen--ministerie-van-ocw
bb1ff2... August 22, 2013, 14:32 publicdata.eu REST API: Update object
e87b37... May 5, 2013, 06:24 Sean Hammond REST API: Update object
19e1a3... April 2, 2013, 21:41 Harvester Daemon REST API: Update object 01-vo-adressen-hoofdvestigingen--ministerie-van-ocw
fc3369... January 19, 2013, 17:04 Sean Hammond REST API: Update object
dada96... March 15, 2012, 15:22 Harvester Daemon REST API: Create object 01-vo-adressen-hoofdvestigingen--ministerie-van-ocw