Adressen Hoofd- en Nevenvestigingen Speciaal Onderwijs

De adresgegevens zijn afkomstig uit BRIN (Basisregistratie Instellingen). Instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor een goede registratie in BRIN. Alleen de bekostigde instellingen zijn opgenomen. De X-Y-coördinaten zijn afkomstig van het bedrijf “Geodan”. De gegevens worden elke vier weken vernieuwd.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://ode.cfi.nl/EtalageBestand.aspx?Bestandsnaam=A_VESTSO&SectorCode=PO
Автор Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
Отговорник по поддръжка Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
Algemene toelichting http://ode.cfi.nl/default.aspx
Contact formulier http://ode.cfi.nl/Contact.aspx