07. VO Geslaagden, gezakten en gemiddelde examencijfers per instelling - Ministerie van OCW

Voor één schooljaar het aantal examenkandidaten, geslaagden en gezakten per vo-instelling, vestiging, onderwijstype, sector en afdeling. Daarbij staan per instelling de gemiddelde cijfers voor het schoolexamen, het centraal examen en de cijferlijst weergegeven.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/vo/datasets/leerlingen/Leerlingen/vo_leerlingen7.asp
Отговорник по поддръжка Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"