06. HO Aantal eerstejaars ingeschrevenen wo (binnen domein soort ho) - Ministerie van OCW

Het aantal eerstejaars ingeschrevenen in het wetenschappelijk onderwijs per studiejaar. De eerstejaars geven inzicht in de nieuwe inschrijvingen aan een universiteit. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, actuele instelling, croho (sub)onderdeel, actuele opleidingscode, -naam, -vorm, -fase en geslacht.

Data and Resources

Additional Info

Поле Стойност
Източник http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Hoger_onderwijs/datasets/default.asp
Отговорник Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"
harvest_object_id a5fa8afc-eb51-41c1-bf11-987713036e10
harvest_object_id a5fa8afc-eb51-41c1-bf11-987713036e10
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_title Overheid.nl
harvest_source_title Overheid.nl