05. HO Aantal eerstejaars ingeschrevenen hbo (binnen domein soort ho) - Ministerie van OCW

Het aantal eerstejaars hbo ingeschrevenen per studiejaar. De eerstejaars geven inzicht in de nieuwe inschrijvingen aan een hbo instelling. De aantallen staan weergegeven per provincie, gemeente, actuele instelling, croho (sub)onderdeel, actuele opleidingscode, -naam, -vorm, -fase en geslacht.

Data and Resources

Additional Info

Поле Стойност
Източник http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Hoger_onderwijs/datasets/default.asp
Отговорник Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"
harvest_object_id d94522d2-cdbc-455b-bb74-3cf387a55e06
harvest_source_id c0cdcd1a-04d5-401d-8206-10c9e5d0f9b0
harvest_source_title Overheid.nl