02. PO Leerlingen basisonderwijs naar leeftijd - Ministerie van OCW

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs naar leeftijd (4-14 jaar), weergegeven per hoofdvestiging, nevenvestiging en schoolbestuur (bevoegd gezag).

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Primair_onderwijs/datasets/Leerlingen/Leerlingen/po_leerlingen2.asp
Автор Dienst Uitvoering Onderwijs
Отговорник по поддръжка Dienst Uitvoering Onderwijs
authority "Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap"
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"
language "nl"
linked_open_data_stars "3 sterren"
spatial "Nederland"
temporal_from "2012-11-01T15:52:07+01:00"
temporal_to "2012-11-01T15:52:07+01:00"
type_author "overheid:Dienst"
type_authority "overheid:Ministerie"
type_maintainer "overheid:Dienst"