01. VO Adressen hoofdvestigingen - Ministerie van OCW

De adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio).

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Voortgezet_onderwijs/datasets/adressen/Adressen/01adressenhoofdvestigingen.asp
Отговорник по поддръжка Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"